WWFT implementatie voor accountants en adviseurs

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme is opgesteld voor het tegengaan van terrorismefinanciering en witwaspraktijken die dit financieren.

Financiering uit legale bronnen die mogelijk terroristische organisaties of diens transacties mogelijk maken moeten worden voorkomen door een juiste implementatie aan de hand van de WWFT.

Deze wetgeving geeft verplichtingen op aan onder anderen:

 • financiële instellingen
 • makelaars
 • vrije beroepsbeoefenaren
 • aankopers en verkopers van goederen

Het is voor accountants en adviseurs in de financiële sector belangrijk om de implementatie op de juiste wijze te interpreteren voor diens cliënten. Om die reden kunnen zij leren:

 • waarom cliëntenonderzoek zo belangrijk is
 • het herkennen van belanghebbenden
 • het melden van ongebruikelijke transacties
 • trainen van de vereisten en dossiervorming
 • hoe toezicht wordt gehouden

Algemene benadering

De benadering van de toepassing van deze wet is risicogebaseerd en betekent dat instellingen zelf een inschatting moeten maken op risico’s die bepaalde cliënten of transacties met zich meebrengen. Hierbij wordt er uitgegaan hoe de financiële instelling dit bereikt, de wet op zichzelf is niet dwingend in de manier waarop dit gebeurt.

Cliëntenonderzoek

Cliënt onderzoeken zijn gebruikelijk maar de intensiteit dat de WWFT met zich meebrengt zorgt ervoor dat er in dit geval een risico afstemming wordt gerealiseerd op bepaalde soorten transacties, type cliënten en hun producten.

Melding en dossiervorming

Meldingen voor ongebruikelijke transacties zijn altijd verplicht om in te dienen bij de FIU

Toezicht

Voor elke soort financiële onderneming is er een toezichthouder dat een wettelijk rol bij het toezicht op de naleving van de WWFT vervult. Hierbij wordt uitgegaan van de beoordeling op de handhaafbaarheid van de betreffende procedures en maatregelen op het tegengaan van het financieren van terrorisme en witwaspraktijken.

Belastingdienst

 • bemiddelaars en handelaren in goederen
 • bemiddelaars en makelaars in onroerend goed
 • taxateurs en exploitanten in onroerend goed

De Nederlandse Bank

 • financiële instellingen
 • kredietinstellingen
 • financiële transactiekantoren
 • trustkantoren

Autoriteit Financiële Markten

 • beleggingsondernemingen en instellingen
 • dienstverleners in levensverzekeringen

Bureau Financieel Toezicht & Nederlandse orde van advocaten

 • accountants
 • registeraccountants
 • administratiekantoren
 • belastingadviseurs
 • juridische dienstverleners
 • advocaten
 • notarissen

Accountants dienen op de hoogte te blijven voor de wettelijke toepassingen, niet alleen omdat ze verplicht zijn, maar ook zeker om de diensten en ondernemingen van hun cliënten op peil houden.

Door meer te leren over WWFT is er ondersteuning te krijgen van de toezichthouders die voor elke branche van toepassing is. Vanuit het leerplatform over hoe de wetgeving voor de WFFT te implementeren voor hun cliënten zijn er training te volgen voor accountants.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *