Hoe kan je geld opeisen van een schuldenaar?

Heb je alles geprobeerd om je geld te krijgen en is dat niet gelukt? Misschien is de schuld van uw klant te hoog. Hij kan dan zelf stappen ondernemen om een oplossing te vinden, of het initiatief aan u als schuldeiser overlaten.

Schuldsanering

Heeft uw klant een eenmanszaak, een vennootschap onder firma (vof), een commanditaire vennootschap (cv) of een vennootschap onder firma? Dan is er sprake van persoonlijke aansprakelijkheid voor de schulden van het bedrijf. U kunt de vordering ook verhalen op het privévermogen van de ondernemer. Een schuldsanering is in het belang van iedereen die privé bij de onderneming en de ondernemer betrokken is. Een schuldsanering begint op initiatief van de debiteur. De schuldsanering is uitvoerbaar als minnelijke schikking. De onderneming blijft op deze manier bestaan. In deze vrijwillige schuldsanering wordt u net als alle andere schuldeisers een betalingsregeling aangeboden. U ontvangt dan meestal een deel van de vordering. Als schuldeiser hoeft u niet in te stemmen met het aanbod van de minnelijke schikking. Kan uw klant niet tot een minnelijke schikking komen? Dan kan hij een beroep doen op de wettelijke schuldsanering op grond van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). De onderneming wordt opgeheven en de rechter stelt een schuldsaneringsregeling op. Als schuldeiser moet u meewerken aan de wettelijke schuldsanering.

Faillissement

U kunt het faillissement van uw klant aanvragen. Het maakt niet uit welke rechtsvorm het bedrijf heeft. Voor een faillissementsaanvraag is een tweede schuldeiser nodig. De rechter zal bepalen of de faillissementsaanvraag gerechtvaardigd is. Ondernemers in een eenmanszaak, vof, cv of maatschap kunnen de rechter vragen om een faillissementsaanvraag om te zetten in een wettelijke schuldsanering. De rangorde van de schuldeisers geeft bepaalde schuldeisers een voorrangspositie in de verdeling. Als normale, concurrente schuldeiser levert een minnelijke schikking vaak meer op. Hulp nodig bij het verhalen van schulden? Schakel dan de hulp van Agin otten in.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *